خرید النگو عراق، بدترین کشور برای کودکان

یک موسسه خیریه که به امور کودکان رسیدگی می کند در گزارشی که 10 سال پس از سخنرانی جرج بوش مبنی بر “اتمام ماموریت” در عراق منتشر کرده گفته است عراق اکنون یکی از بدترین کشورها برای کودکان است.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، موسسه خیریه “کودک، جنگ” در گزارشی تحت عنوان “ماموریت انجام نیافته” گفته است فقط در پنج ماه گذشته ٧٠٠ کودک و نوجوان در خشونت‌های عراق جان خود را از دست داده‌اند.آمریکا و انگلیس، کشورهایی که در سال ٢٠٠٣ به عراق حمله نظامی کردند، علی رغم افزایش خشونت، کاهش امید به زندگی و کاهش تعداد کودکانی که به مدرسه می روند کمک‌های بشردوستانه به عراق را به شدت کاهش داده‌اند.کودکان عراقی از امکانات آموزشی محروم شده‌اند. اکنون کمتر از ٥٠ درصد کودکان و نوجوانان بین ١٢ تا ١٧ سال به مدرسه می روند.تعداد کودکانی که در دوره صدام به دبستان می‌رفتند نیز از تعداد کودکان دبستانی امروز بیشتر بود. سن امید به زندگی هم کاهش یافته است. کودکی که در سال ٢٠١١ به دنیا آمده طول عمری دو سال کمتر از کودکی خواهد داشت که در سال ٢٠٠٠ به دنیا آمده بود.موسسه خیریه کودک جنگ گفته است که وزارت توسعه بین المللی انگلیس که پیشتر به عراق کمک‌های آموزشی ارائه می‌داد در سال گذشته میلادی کمک‌های خود را قطع کرد و میزان کمک‌های بین‌المللی بین سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠٠١ به میزان ١٩ میلیارد دلار کاهش یافت.در این گزارش از نهادهای بین المللی خواسته شده که از کودکان عراقی حمایت‌های بلند مدت کنند و بر سه محور آموزش، جمع آوری مین و حفاظت از خشونت متمرکز شوند.