خرید النگو محجوب: كشور قرباني مي‌خواهد

دبيركل خانه كارگر گفت: هاشمي و خاتمي به هيچ وجه در انتخابات رياست جمهوري كانديدا نمي‌شوند و حرف‌هايي كه در مورد آمدن آنها در عرصه انتخابات زده مي‌شود شايعه است.به گزارش خبرنگار مهر از قم، عليرضا محجوب عصر پنجشنبه در حاشيه ديدار با برخي مراجع تقليد در گفتگو با خبرنگاران اظهار كرد: كانديداي نهايي خانه كارگر آقاي كمالي است و ما قبل از انتخاب ايشان، خدمت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رفتيم و از ايشان خواهش كرديم كه وارد عرصه انتخابات شوند ولي ايشان نپذيرفت، بعد از اين جلسه بود كه آقاي كمالي را به عنوان گزينه نهايي انتخاب كرديم.وي ادامه داد: حتي ديروز جلسه‌اي با آيت‌الله هاشمي داشتيم و هيچ حسي از كانديداشدن ايشان استشمام نكرديم.محجوب گفت: آقاي خاتمي هم زودتر از اينها اعلام كرد كه قرار نيست در اين انتخابات كانديدا شود و حتي از ما خواسته بود، از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بخواهيم كه اعلام كانديداتوري كند.دبير كل خانه كارگر در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه از او خواسته بود ويژگي‌هاي كمالي را تشريح كند، گفت: ما در مورد كانديدايي حرف مي‌زنيم كه چون هنوز ثبت نام نكرده، اعلام كانديداتوري هم نكرد، بلكه خانه كارگر اصرار دارد كه آقاي كمالي اعلام كانديداتوري كند.وي در مورد ويژگي‌هاي كمالي گفت: آقاي كمالي يكي از اجرايي‌ترين و عملياتي‌ترين كساني است كه احاطه كامل به اقتصاد سياسي ايران دارد.نگاه قجري دولت به اقتصادمحجوب بالابودن ميزان تورم و ركود در اقتصاد را يكي از مهم‌‌ترين مشكلات كشور دانست و افزود: در 8 سال گذشته، احمدي نژاد كشور را با تورم زير 25 درصد تحويل گرفت و با تورم بالاي 40 درصد تحويل خواهد داد.وي دليل اين افزايش تورم را بي‌توجهي‌هاي دولت ذكر كرد و گفت: وقتي گفتيم اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تورم سه رقمي را به دنبال دارد مي‌گفتند تورم دو رقمي خواهد بود. آقاي احمدي نژاد حداقل همان طوري كه كشور را با نرخ تورم زير 25 درصد تحويل گرفت، همان جوري تحويل دهد.وي تورم را مهم‌ترين آفت لاعلاج دانست و با انتقاد از نگاه قجري دولت به اقتصاد اظهار كرد: مردم توجه كنند كه شعارهاي عمراني فريبنده و زيباست ولي آجرها سرمايه مولد نيستند بلكه خرج مي كنند. حدود 45 هزار ميليارد تومان به اشخاص و شركت‌ها بدهكار هستيم و بنابراين دولت قرض‌دار تحويل داده مي‌شود. حتي دولت پول از جيب مردم در آورد و خرج كرد.كشور قرباني مي‌خواهدوي با بيان اينكه درد و درمان كشور مشخص است گفت: طبيبي بايد باشد كه اين مشكلات را حل كند. شرايط امروز كشور قرباني مي‌خواهد و كسي كه شجاع است قرباني شود.وي اضافه كرد: ما از اين لحظه كانديدا نمي‌خواهيم بلكه قرباني مي‌خواهيم و بايد خواهش كنيم كساني به ميدان بيايند که چون مي‌دانند اين شرايط به راحتي قابل تحويل گرفتن نيست.محجوب با بيان اينكه هر كسي فداكاري دارد وارد ميدان شود اظهار كرد: 3 تا 4 نفر بايد فدا كنيم تا به قبل برگرديم. ممكن است رئيس جمهور بعدي دو سال بيشتر دوام نياورد و يا خودش استعفا دهد و يا بركنارش كنند، چون با شرايط سختي مواجه است.اگر رئيس جمهور عمله كارگران باشد دستش را مي‌بوسيموي در ادامه به مشكلات اقتصادي و جامعه كارگري اشاره كرد و گفت: همه روساي جمهور دلسوز بودند و دولت فعلي هم كوشيده دلسوزي كند ولي توانايي‌اش همين قدر بود.محجوب با بيان اينكه دولت كارنامه اقتصادي قابل قبولي ندارد گفت: سال گذشته 115 ميليارد دلار واردات داشتيم اما در قانون برنامه سوم كه بعد از جنگ طراحي شده و براي نوسازي و بازسازي بوده، ميزان واردات 128 ميليارد دلار بود، يعني هر سه ماه به اندازه يك سال دوره‌اي كه احمدي نژاد منتقد آن بود و مي‌گفت بردند و خوردند، واردات داشتم.وي گفت: الان بايد بگوئيم چه كساني بردند و خوردند؟ اين سودها نصيب بازرگانان شد يا فقرا؟دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه تخلفات ناشي از برنامه چهارم به اندازه دو قانون دوم و سوم است، تصريح كرد: سه برابر هزينه دلاري، هزينه ارزي از جيب مردم خرج شده ولي حتي 65 درصد آن عملياتي نشده است.محجوب گفت: اگر رئيس جمهوري عمله كارگران باشد دستش را مي‌بوسيم.