خرید النگو مردم آمریکا موافق حمله به سوریه هستند؟

نتایج جدیدترین نظرسنجی صورت گرفته از سوی خبرگزاری رویترز نشان می دهد که اکثریت آمریکایی ها با مداخله کشورشان در امور داخلی سوریه مخالفند.به گزارش ایسنا، نتایج این نظرسنجی که از سوی مرکز نظرسنجی خبرگزاری رویترز صورت گرفته نشان می دهد که 61 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با هرگونه مداخله آمریکا در سوریه مخالف هستند حتی اگر مساله استفاده از سلاح های کشتار جمعی در سوریه مطرح شود.در این نظرسنجی تنها 10 درصد از شرکت کنندگان موافقت خود را با مداخله نظامی آمریکا در سوریه نشان دادند.نظرسنجی صورت گرفته از سوی خبرگزاری رویترز در برگیرنده 519 شرکت کننده آمریکایی بالای 18 سال و در دوره زمانی 26 آوریل تا یک مه انجام شد.نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی شبکه سی بی اس و روزنامه نیویورک تایمز نیز نشان داده بود که 62 درصد شرکت کنندگان معتقدند مداخله در مساله سوریه جز مسئولیت های آمریکا نیست و آمریکا نباید در سوریه و کره شمالی مداخله نظامی کند.