خرید النگو کارت‌خوان‌های بانکی تفاوتی با یکدیگر ندارند

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: قبل از راه‌اندازی شاپرک، دستگاه‌های پوز بانک‌ها با یکدیگر متفاوت بود اما بعد از ورود سامانه جدید همه سیستم‌ها پکپارچه شده و دستگاه‌های کارت‌خوان‌ یک بانک با بانک دیگر تفاوتی ندارند.  به گزارش فارس ناصر حکیمی در مورد تبلیغ برخی بانک‌ها برای استفاده از دستگاه‌های پوز، اظهار داشت: با راه‌اندازی شاپرک همه سیستم‌ها یکپارچه شده و اینکه دستگاه پوز مربوط به چه بانکی می‌شود، تفاوتی ندارد.وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها با این روش بیشتر به دنبال جذب سپرده هستند و این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.وی تاکید کرد: قبل از راه‌اندازی شاپرک، هر بانک به صورت مجزا، شبکه جداگانه داشت و این مساله بر عملکرد دستگاه‌ها تاثیرگذار بود اما بعد از راه اندازی سامانه جدید در 5 دی سال گذشته همه سیستم‌ها یکپارچه شده و دستگاه‌ یک بانک با بانک دیگر تفاوتی از نظر ارائه خدمات ندارند.