خرید النگو کتاب هم دارای شبکه تلویزیونی شد

نهاد کتابخانه های عمومی کشور پخش آزمایشی شبکه تلویزیونی کتاب را در فضای مجازی آغاز کرد.آقای واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: این شبکه تلویزیونی در توافق با سازمان صدا و سیما راه اندازی شده است.وی یکی از اهداف راه اندازی این شبکه را ترویج و تبلیغ کتابخوانی از طریق این رسانه جدید عنوان کرد.واعظی گفت: شبکه تلویزیونی کتاب قرار است برنامه های آموزنده در حوزه کتاب و کتابخوانی را در فضای مجازی پخش کند و این اقدام با هدف ترویج فرهنگ مطالعه مفید صورت می گیرد