خرید النگو آشتی 2 طایفه پس از 100 سال اختلاف

اختلاف 100 ساله بین 2 تیره از طایفه قشقایی شهرستان خنج امروز به صلح و سازش انجامید.به گزارش واحد مرکزی خبر، این اختلاف 100 ساله  2 طایفه خان احمد و جان احمد با همکاری مردم منطقه و مسئولان این شهرستان رفع شد.مراسم آشتی کنان با حضور همه مردم منطقه و برپایی آیین محلی نقاره زنی و چوب بازی برگزار شد .