خرید النگو بازسازی صحنه جنايت به خاطر ايجاد مزاحمت

5 تن از متهمان پرونده نزاع خونيني که يک کشته و ۲ مجروح بر جاي گذاشت، پنجشنبه گذشته، صحنه جنايت را که در پي ايجاد مزاحمت رخ داد بازسازي کردند. به گزارش خراسان، ۵ تن از متهمان يک پرونده جنايي که در نزاع خونين به خاطر ايجاد مزاحمت براي زن جواني شرکت داشتند، صبح پنجشنبه گذشته به محل وقوع قتل در بولوار طبرسي شمالي هدايت شدند تا صحنه نزاع خونين را که يک کشته و ۲ مجروح به دنبال داشت بازسازي کنند. در آغاز بازسازي صحنه قتل، ابتدا کارآگاه احسان حسن نژاد (افسر پرونده) به تشريح خلاصه اي از پرونده پرداخت و گفت: در تاريخ 91.12.24 نزاع دسته جمعي بين چند جوان در طبرسي ۳۸ آغاز شد که در اين ميان جواني به نام غ – ت بر اثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيد و ۲ نفر نيز مجروح شدند. وي افزود: وقتي پليس با دستورات قاضي موحدي راد (قاضي ويژه قتل عمد) تعدادي از افراد مرتبط با اين پرونده جنايي را دستگير کرد متهمان ديگر نيز که خود را در محاصره پليس مي ديدند با مراجعه به کلانتري خود را معرفي کردند. وي اضافه کرد: پس از انجام بازجويي هاي متعدد، يکي از متهمان که ۲۲ سال دارد ارتکاب قتل را پذيرفت. اين گزارش حاکي است: در ادامه متهم رديف اول اين پرونده جنايي، گفت: ضربات چاقو را من زدم و ديگران تنها در نزاع شرکت داشتند. او اضافه کرد: همسرم براي خريد به فروشگاهي رفته بود که ۲ جوان براي او ايجاد مزاحمت کردند به همين خاطر هم من با برادرانم تماس گرفتم و دوباره به محلي که آن ۲ جوان حضور داشتند رفتيم و من با چاقو ضرباتي را به نقاط مختلف بدن «غ – ت» زدم. متهم ديگر نيز عنوان داشت من چاقو داشتم اما از قسمت تيزي آن استفاده نکردم و تنها با ته چاقو ضرباتي را به سر آن ها زدم. اين گزارش حاکي است: اين در حالي بود که متهم ديگر پرونده ايجاد مزاحمت براي زن جوان را انکار کرد و گفت: مزاحمتي براي او ايجاد نشده بود و احتمالاً تمام ماجرا يک سوء تفاهم بوده است. پس از اعترافات متهمان که مقابل دوربين قوه قضاييه و در حضور قاضي موحدي راد (قاضي ويژه قتل عمد) و کارآگاه محمدي (رئيس اداره قتل پليس آگاهي خراسان رضوي) انجام شد، مقام قضايي دستور پايان بازسازي صحنه جنايت را صادر کرد و بدين ترتيب متهمان اين پرونده جنايي براي طي مراحل قانوني روانه زندان شدند.سابقه خبردر تاريخ 91.12.24 نزاع خونيني بين چند جوان در پي ايجاد مزاحمت رخ داد که در اين ميان جوان ۳۲ ساله اي به قتل رسيد و ۲ نفر ديگر نيز مجروح شدند. با اطلاع ماجرا به قاضي ويژه قتل عمد، تحقيقات قضايي و پليسي براي دستگيري متهمان آغاز شد. در همان ساعات اوليه ۸ تن از متهمان دستگير شدند که براي ۵ تن از آنان به خاطر شرکت در نزاع دسته جمعي منجر به قتل قرار قانوني صادر شد و متهمان روز گذشته چگونگي وقوع قتل را تشريح کردند.