خرید النگو جن گیر و رمال معروف به زندان برگشت

مشرق نوشت:به دنبال انتشار خبری در برخی رسانه ها در خصوص آزادی عباس غفاری جن گیر و رمال معروف خبرنگار مشرق مطلع شد که وی پس از گذراندن مرخصی سه روزه به زندان بازگشته است. عباس غفاری هم اکنون منتظر ابلاغ حکم خود از سوی دادگاه می باشد.