خرید النگو دلایل استقبال سرد مردم از سفرهای اخیر هیأت دولت

چند وقتی است که احمدی‌نژاد سفرهای استانی را پس از وقفه طولانی از سر گرفته و با شتاب بی‌سابقه‌ای در حال دیدار از استان‌های گوناگون کشور است، اما چیزی که در این میان، بیش از هر چیز دیگر، خود‌نمایی می‌کند، استقبال کم و بی‌رمق مردم از رئیس جمهور و هیأت همراه است.به گزارش «»، کار‌شناسان دلایل بسیاری ‌برای این گونه برخورد مردم با هیأت دولت می‌آورند؛ برخی‌‌ همراهی اسفندیار رحیم مشایی را دلیل سردی استقبال عنوان می‌کنند و برخی دیگر، محقق نشدن وعده‌های دولت و برخی‌ها پا را فرا‌تر گذاشته، ناکارآمدی دولت در اداره امور کشور را دلیل عمده این گونه رفتار مردم می‌دانند.در این باره باید گفت که چندین و چند طرح نیمه کاره مصوبات هیأت دولت در سفر‌های استانی بدون پشتوانه مالی و قانونی از مجلس، ‌اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، ناکارآمدی سیاست خارجی در پیش گرفته شده از سوی دولت، تورم افسارگسیخته و همه و همه، می‌تواند دلیل این رفتار‌ها باشد. البته موضوع دیگری که نباید در اینجا ‌از آن غافل شد، شبهه انتخاباتی بودن این سفر‌هاست .در این باره، محمد‌مهدی پورفاطمی، شهرستانهای دشتی و تنگستان دلیل استقبال سرد مردم از سفرهای اخیر هیأت دولت به استان‌ها را این گونه بیان کرد: دولت مصوبات سفرهای استانی پیشین خود را اجرایی نکرده است و دادن وعده‌های رنگارنگ، دیگر نمی‌تواند بازار تحرکات انتخاباتی رئیس‌جمهور را داغ کند.وی گفت: باید اعتبار قول‌هایی که دولت در سفرهای استانی به مردم می‌دهد، در مجلس تأیید و بودجه عمرانی و وعده‌هایی که احمدی‌نژاد به مردم می‌دهد، ‌در قالب بودجه سالانه به مجلس ارائه شود. سفرهای استانی دولت، رنگ و بوی انتخاباتی دارد، یکی از علت‌های استقبال سرد از دور چهارم سفرهای استانی، تبلیغات برای نامزد مورد حمایت دولت است که با بودجه بیت‌المال ‌این کار را انجام می‌دهد.مردم با نگاهی عمیقی که دارند، هنگامی که می‌بینند‌ نیاز‌هایشان محقق نمی‌شود، دیگر رغبتی برای استقبال از رئیس‌جمهور ندارند، زیرا می‌دانند بیشترین وعده‌های سفرهای استانی غیرعملی است. رئیس‌جمهور باید در اوضاع کنونی به فکر مشکلات کشور باشد؛ بنابراین، شتاب بخشیدن به سفرهای استانی تنها برای دادن وعده‌ای که عملی شدن آن‌ها غیرممکن است، نه تنها دردی از کشور درمان نخواهد کرد، بلکه سطح خواسته‌ها را بالا می‌برد، که این قطعا به سود نظام نیست.