خرید النگو دولت اوباما رکورد زد

نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا، در پائین‌ترین میزان خود طی چهارو نیم سال گذشته رسید.به گزارش خبرآنلاین طبق گزارش منتشر شده از سوی دپارتمان کار آمریکا در ماه آوریل ایالات متحده آمریکا شاهد کاهش تعداد بیکاران بوده است. نرخ بیکاری آمریکا با 0.1 امتیاز کاهش در ماه آوریل رقم 7.5% را نشان می‌دهد که پائین‌ترین میزان از دسامبر 2008 است. در ماه مارس 2008 نرخ بیکاری رقم 7.6% را نشان می‌داد. آمار منتشر شده در مقایسه با ماه قبل که کارشناسان رشد بیکاری را پیش‌بینی کرده بودند، از افزایش برخوردار بوده است. در ماه مارس، نزدیک به 138000 عدد شغل ایجاد شده است، در حالیکه تخمین‌های اولیه این رقم را 88000 عدد- پائین‌ترین میزان از ژوئن 2012 -اعلام کرده بود. آمار اشتغال ایجاد شده در ماه فوریه نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به 332.000 رسید؛ که رکوردی بی‌سابقه از می 2010 بوده است.(268.000) آمار و اعداد منتشر شده در ماه آوریل گویای آنست که در کنار کاهش نرخ بیکاری، جمعیت فعال آمریکا از روند صعودی برخوردار است. در حال حاضر نزدیک به 11.6 میلیون نفر در آمریکا بیکار هستند. با این حال دولت اعلام کرده است که نرخ فعالیت که نسبت ثروت در جمعیت به سن کار است، در آمریکا رقم 63.3% را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 1979 در پائین‌ترین میزان قرار دارد. متعاقب گزارش منتشر شده از سوی دپارتمان کار آمریکا مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در این کشور، این خبر تأثیرات مثبتی در بازارهای سهام داشت.