خرید النگو رئیس‌جمهور آینده باید از شعارزدگی پرهیز کند

عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفت: رئیس‌جمهور آینده باید از شعارزدگی پرهیز کند چرا که بخشی از مشکلات کشور در نتیجه این مسأله به وجود آمده است که مسئولین ما در میدان عمل نتوانسته‌اند به شعارهای خود جامه عمل بپوشانند.سید علی‌محمد بزرگواری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد شاخصه‌های رئیس‌جمهور آینده کشور به فارس گفت: رئیس‌جمهور آینده باید شخصی باشد که بتواند بار سنگین اجرایی کشور را به دوش کشیده و به ویژه در این موقعیت حساس ملت ایران را از این بحرانهایی که دشمنان به وجود آورده‌اند بیرون بیاورد.وی با بیان اینکه شاخصه‌های رئیس‌جمهور بعدی باید متناسب با شرایط روز و آینده کشور باشد افزود: رئیس‌جمهور آینده ضمن توانایی در حفاظت از کیان نظام باید مجموعه تحت امر خود را رو به جلو حرکت دهد.عضو هیئت‌مؤسس فراکسیون بیداری اسلامی در مجلس خاطرنشان کرد: فردی باید مسئولیت ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد که از سعه‌صدر لازم برای تحمل و رفع مشکلاتی که در مسیر راه قوه مجریه قرار می‌گیرد برخوردار باشد و کشور از میدان بحرانی که برای آن ایجاد شده خارج کنند.نماینده مردم چرام و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که عمده مشکلات کشور ما در عرصه بین‌الملل است، اظهار داشت: رئیس‌جمهور بعدی باید فردی باشد که در سایه عزت و حکمت  اسلامی و حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی با تعاملی سازنده و قوی با سایر کشورها بتواند گره‌هایی که بر اثر بی‌تدبیری و ضعف مدیریت گذشتگان در این حوزه به وجود آمده است را باز کند.وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور آینده باید از شعارزدگی پرهیز کند چرا که بخشی از مشکلات کشور در نتیجه این مسأله به وجود آمده است که مسئولین ما در میدان عمل نتوانسته‌اند به شعارهای خود جامه عمل بپوشانند و مدیر اجرایی خوبی برای کشور باشند.