خرید النگو روسیه با مخالفان سوری مذاکره می کند

ایرنا نوشت:ˈسرگیی لاوروفˈ وزیر خارجه روسیه آمادگی مسکو برای مذاکره با تمامی گروه های مخالف سوریه را اعلام کرد.به گزارش روسیا الیومˈ،لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ˈکارل اریا ویتسˈهمتای اسلواکی خود در لوبلیانا به روسیا الیوم گفت : باید دنبال راههای توقف خشونت در سوریه باشیم.وی در این دیدار افزود: باید جلوی خشونت در سوریه را در چارچوب مذاکرات مستقیم میان مخالفان و دولت سوریه همانطور که در بیانیه معروف ژنو آمده، گرفت.وی خطاب به کشورهایی که از احتمال واردات سلاح به مخالفان سوریه صحبت و برای راه حل نظامی شرط بندی می کنند، گفت: صحبت درباره امکان تجهیز مخالفان به تجهیزات نظامی مرگبار وغیرمرگبار، دلالت بر شرط بندی درباره راه حل نظامی دارد نه راه حل سیاسی.ˈلاوروفˈ افزود: کسانی که از راه حل نظامی برای بحران سوریه، صحبت می کنند باید بفهمند که برای تحقق منافع جغرافیای سیاسی خود، موجب افزایش قربانی ها در سوریه می شوند.وی تاکید کرد: مسکو تداوم گفت وگو درباره سوریه با طرف آمریکایی را در سفرˈجان کریˈوزیرخارجه آمریکا به روسیه پیشنهاد کرد.وی افزود:واشنگتن در ارتباطات اخیر خود با مسکو درباره سوریه ، راه حل سیاسی بحران و نه راه حل نظامی را تایید کرد.