خرید النگو زورگيری با ۲۰۶ امانتی

مرد شيشه‌اي كه به بهانه‌هاي مختلف خودروي همكارش را به امانت مي‌گرفت و با همدستي يكي از دوستانش از مردم زورگيري مي‌كرد، سرانجام دستگير شد.به گزارش جوان، چندي قبل مرد ميانسالي به پليس خبر داد دو مرد از او زورگيري كرده‌اند. او توضيح داد: ساعت ۷ عصر وقتي از محل كارم در ميدان آزادي خارج شدم و كنار خيابان منتظر تاكسي بودم، خودرويي ۲۰۶ كنارم توقف كرد. راننده گفت مسافركش است. من هم مقصدم را گفتم و در صندلي جلو سوار شدم. راننده كمي جلوتر مرد ديگري را در صندلي عقب سوار كرد. داشتم با تلفن همراهم حرف مي‌زدم كه راننده تغيير مسير داد. وقتي اعتراض كردم، مسافري كه در صندلي عقب بود چاقوي بلندي زيرگلويم گذاشت و خواست تسليم آنها شوم. فهميدم كه آنها زورگير هستند به خاطر همين مقابل‌شان مقاومت نكردم. آنها همه پول‌هايم را سرقت كردند و بعد راننده كنار يك عابربانك توقف كرد. او كارت عابربانكم را گرفت و مجبور شدم رمز آن را در اختيارش بگذارم. آنها بعد از اينكه همه پول‌هايم را برداشت كردند، مرا جاي خلوتي از ماشين به بيرون پرتاب و فرار كردند.بعد از مطرح شدن شكايت، به دستور قاضي دادسراي جنايي پرونده در اختيار مأموران پليس آگاهي قرار گرفت. در اولين مراحل بررسي چند شكايت ديگر هم به پليس گزارش شد كه نشان مي‌داد دو مرد زورگير به همين شيوه در حوالي ميدان آزادي از مردم زورگيري مي‌كنند. تحقيقات پليس براي شناسايي دو متهم ثمري نداشت تا اينكه مرد مسافري به پليس مراجعه و شكايت مشابهي را مطرح كرد. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد اين مرد هم از سوي دو سارق هدف زورگيري قرار گرفته است. شاكي شماره پلاك خودروي متهمان را در اختيار پليس گذاشت و مأموران به سرعت صاحب خودرو را بازداشت كردند. او گفت: من از ماجراي سرقت خبر ندارم و مرتكب سرقت نشده‌ام. شاكيان هم حرف او را تأييد كردند و گفتند او سارق نيست. صاحب خودرو گفت: من كارمند يكي از ادارات دولتي هستم. مدتي است يكي از همكارانم هر روز به بهانه‌اي مثل گاهي به بهانه اينكه همسرش بيمار است يا مي‌خواهد بچه‌اش را از مدرسه به خانه بياورد، خودروي ۲۰۶ مرا براي چند ساعت امانت مي‌گيرد و بعدهم آن را به من تحويل مي‌دهد. مأموران به كمك صاحب خودرو دو متهم را بازداشت و شاكيان هم آنها را شناسايي كردند. متهم اصلي گفت: زندگي خوبي داشتم تا اينكه مدتي پيش معتاد به مواد مخدر شيشه شدم. براي تهيه مواد هميشه مشكل مالي داشتم تا اينكه با پيشنهاد يكي از دوستان معتادم اين نقشه زورگيري را طراحي كرديم. به خاطر همين من بعضي روزها به سراغ همكارم مي‌رفتم و به بهانه‌اي از او مي‌خواستم تا خودرواش را براي ساعتي در اختيار من قرار دهد. من بعد از اينكه ماشين را امانت مي‌گرفتم، با دوستم به بهانه مسافر‌كشي طعمه‌هاي خود را سوار ماشين مي‌كرديم و بعد در ميانه راه با تهديد چاقو اموالشان را به زور مي‌گرفتيم. دو متهم بعد از اعتراف براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس دادسراي جنايي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند.