خرید النگو شرایط ثبت نام دانش‌آموزان استثنایی در مدارس

شیوه نامه ثبت نام دانش‌آموزان استثنایی ابلاغ شده است .طبق مفاد این شیوه
نامه، دانش آموزان استثنایی که بهره هوشی قابل قبولی دارند می‌توانند در
مدارس عادی تحصیل کنند.به گزارش تسنیم، به منظور ایجاد هماهنگی و
وحدت رویه در ثبت نام و جایدهی نوآموزان و دانش آموزان استثنایی در
مدارس،شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان استثنایی در سال تحصیلی93-92 به استان
ها ابلاغ شد.بر اساس این شیوه نامه به منظور نظارت، بررسی ورفع
مشکلات احتمالی در زمینه ثبت نام دانش آموزان استثنایی درسطح استان، ستاد
ثبت نام با برنامه ریزی دقیق برحسن اجرای ثبت نام و جایدهی دانش آموزان
استثنایی در مدارس نظارت کامل خواهد داشت.ثبت نام تمامی دانش
آموزان مدارس دولتی وغیردولتی استثنایی فقط از طریق سامانه
الکترونیکی(سناد) انجام می شود.در هنگام ثبت نام حضور پدر و مادر یا ولی
قانونی به همراه دانش آموز در بدو ورود به هر یک از دوره های تحصیلی ضروری
است.** شرایط ثبت نام کلاس اولی‌ها در مدارس استثناییثبت
نام نوآموزان ودانش‌آموزان استثنایی که برای نخستین بار به مدارس و
کلاس‌های خاص مراجعه می‌کنندبا ارائه شناسنامه سلامت،شناسنامه وتصویرصفحه
اول آن،کاربرگ‌های تکمیل شده سنجش هوش،شنوایی، بینایی،جسمی-حرکتی،چند
معلولیتی،ADI-R اختلال های رشدی فراگیر(طیف اتیسم)وکارنامه قبولی پایه قبلی
برای گروه های مختلف استثنایی انجام می‌شود.** شرایط ثبت نام دانش آموزان استثنایی در هنرستان‌ها ثبت
نام در دوره متوسطه اول پیش حرفه ای ودوره متوسطه دوم حرفه ای با ارائه
معرفی نامه از اداره آموزش و پرورش استثنایی استان وکاربرگ تایید شده هدایت
حرفه ای دانش آموز که اولویت رشته های مهارتی او در آن مشخص شده باشد
انجام می شود.** امکان حضور دانش‌آموز استثنایی در مدارس عادیبر
این اساس اولویت جایدهی نوآموزان ودانش آموزان به جز گروه های با کم توانی
ذهنی در تمامی دوره های تحصیلی با توجه به توانمندی دانش آموز براساس
ضوابط مربوط در مدارس عادی انجام می شود.دانش آموزان با بهره هوشی
عادی، گروه های آسیب دیده شنوایی،بینایی،معلول جسمی-حرکتی،اختلال های
رفتاری-هیجانی در صورت توانمندی می توانند در تمامی دوره های تحصیلی براساس
شیوه نامه آموزش تلفیقی-فراگیر در مدارس عادی ثبت نام کرده وازخدمات
مربرطه برخوردارباشند.بر اساس این شیوه نامه با توجه به
تغییرساختارنظام آموزشی،تمامی دانش آموزان قبولی پایه ششم ابتدایی درگروه
های مختلف استثنایی در پایه اول متوسطه اول استثنایی ثبت نام می شوند.** اضافه شدن فرصت دو ساله برای دانش آموزان استثنایی در دوره متوسطهبراساس
این شیوه نامه طول دوره آموزش متوسطه اول پیش حرفه ای و متوسطه دوم حرفه
ای 3 سال است و برای دانش آموزانی که نتوانند دوره را در 3 سال طی کنند تا
دو سال دیگر قابل افزایش است.شرایط ثبت نام وقوانین آموزشی
آموزشگاه های غیر دولتی استثنایی همانندمدارس دولتی استثنایی است و در
سایرمواردقوانین مدارس غیر دولتی عادی در این مدارس ها اعمال می‌شود.در
این شیوه نامه همچنین جدول ساختارآموزشی گروه های مختلف استثنایی،تعداد
حداقل وحداکثر نوآموز و دانش آموز درکلاس و شرایط سنی ورود به دوره های
تحصیلی ذکر شده است.دریافت هر گونه وجه به استثنای حق بیمه و بهای
کتاب های درسی هنگام ثبت نام ممنوع است و مواردی هم که در این شیوه نامه
ذکرنشده باشد مفاد شیوه نامه ثبت نام آموزش وپرورش عادی وآیین نامه اجرایی
مدارس و دیگر شیوه نامه های گروه های مختلف استثنایی ملاک عمل خواهدبود.