خرید النگو مصوبه عجيب و عظيم زيست محيطي دولت

روزنامه خراسان نوشت:شنيده شده بر اساس گزارشي که يک نهاد مسئول اخيرا تهيه کرده، يک مسئول ارشد دولتي در ابلاغيه چند هفته پيش خود به سازمان حفاظت محيط زيست و برخي ديگر از دستگاههاي دولتي اعلام کرده است که ” 7 ميليون و سيصدهزار مترمربع از محدوده و حريم شهر جديد پرديس در اطراف تهران مطابق نقشه اي که به مهر دفتر هيئت دولت تأييد و به اين ابلاغيه پيوست شده است، جزو مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست نيست.” بر اساس گزارش مذکور، اين مصوبه از نظر حجم زمين هاي مشخص شده و احتمال ساخت و ساز در آن کم نظير است.