خرید النگو واکنش مفتي اهل سنت به نبش قبرحجربن عدي

به گزارش شيعه آنلاين،‌ اخبار رسيده از بغداد پايتخت عراق حاکي از آن است که شيخ “مهدي الصميدعي” مفتي اهل سنت عراق طي اظهاراتي نبش قبر صحابي جليل القدر “حجر بن عدي” را به شدت مورد انتقاد قرار داد.وي همچنين در اين باره گفت:‌ نبش قبور و يا تخريب مقام هاي ديني و مذهبي اقدامي حرام به شمار مي رود زيرا اين گونه اقدامات، تجاوز و تعدي به حقوق شرعي مردم مسلمان به شمار مي رود.مفتي اهل سنت عراق در ادامه ضمن انتقاد از سکوت سازمان ها و مؤسسات اسلامي در برابر چنين جنايتي،‌ گفت:‌ سکوت سازمان ها و مؤسسات اسلامي در برابر چنين اقدام زشت و شنيعي باعث ايجاد فتنه اي جديد ميان مسلمانان خواهد شد.شيخ “مهدي الصميدعي” همچنين افزود: دين ما و پيامبر اکرم (ص) حد و حدود شرعي را براي ما آشکار کرد و قوانين و احکام هر رفتار و کردار کوچک و بزرگ را برايمان مشخص کرد. ايشان فرموده اند: “ان حرمة الميت عند الله کحرمة الحي” ترجمه: حرمت مرده نزد خداوند مانند حرمت زنده است.وي افزود: بر همين اساس تجاوز به قبر مردگان،‌ چه غير صحابي باشد و چه صحابي، مانند “حجر بن عدي” که در کنار خليفه مسلمانان، أميرالمؤمنين علي عليه السلام ايستاد، اقدامي نادرست و حرام به شمار مي رود. بدون شک اين صحابي از اهل بهشت است.مفتي اهل سنت عراق ادامه داد: ما اعتقاد داريم که تجاوز به قبر “حجر بن عدي” در سوريه رفتاري به دور از اسلام بوده است. اميدواريم که تأثير و پيامد چنين رفتاري بر مسلمانان وارد نشود زيرا دشمنان اسلام تمايل دارند که با احساسات مسلمانان بازي کنند تا به اهداف خود دست يابند.شيخ “مهدي الصميدعي” در پايان گفت: بر سازمان ها و مؤسسات اسلامي هم واجب است که با پايان دادن به سکوت خود،‌ و اتخاذ موضعي آشکار و محکوم کردن چنين رفتارهايي،‌ جلوي وقوع فتنه ميان مسلمانان را بگيرند.