خرید النگو افزایش سرطانها به دنبال تغییر سبک زندگی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به تشکیل شبکه ملی بیماریهای تنفسی متشکل از مراکز تحقیقاتی و صنعتی، گفت: این شبکه به تازگی کار خود را آغاز کرده اما قرار است مسئولیت اصلی کاهش بار بیماریها را برعهده گیرد.به گزارش مهر، دکتر مصطفی قانعی با بیان اینکه برای کنترل بیماری آسم با برخی صنایع مشکل داریم، اظهار داشت: تاثیر آلاینده های هوا و سوختها در بروز بیماری آسم در حال پیگیری است اما در برخی موارد به دلیل بهانه تراشی صنایع با مشکلاتی روبرو هستیم.وی به تاثیر سبک زندگی در بروز بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای تنفسی اشاره کرد و افزود: تغییر سبک زندگی موجب افزایش بیماریهای تنفسی و همچنین سرطانها شده است.معاون وزیر بهداشت درباره اورژانسهای مربوط به بیماریهای تنفسی نیز گفت: اینگونه اورژانسها در کشور راه اندازی شده و در حال تربیت متخصص اورژانس هستیم.وی در ادامه به تحقیقات محققان ایرانی اشاره کرد و گفت: طبق تحقیقات، سه درصد مقاله ها در ایران تکراری و 97 درصد آنها اصل است. این مسئله نشان می دهد برخی محققان کشور فقط کپی برداری می کنند.قانعی خاطرنشان کرد: رویکرد جهان به تولید واکسنهای بیماریهای غیرواگیر است ما هم می خواهیم در این زمینه سرمایه گذاری کنیم اما دانشمند آن را کم داریم اما اقداماتی در دست اجرا است که شاید بتوانیم در این زمینه کاری کنیم.