خرید النگو “دانش و خانواده” جایگزین “تنظیم خانواده” شد

در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگزینی درس دانش خانواده و جمعیت به جای درس جمعیت و تنظیم خانواده به تصویب رسید.به گزارش تسنیم، در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.در ابتدای این جلسه اعضای شورای اسلامی شدن هتک حرمت به مزار اصحاب پیامبر را محکوم کردند.در این جلسه راهبرد “طراحی، تبیین و تدوین نظام جامع اخلاق پزشکی و سلامت معنوی بر اساس آموزه‌های اسلامی” و اقدامات آن در ذیل نظام آموزشی سند دانشگاه اسلامی به تصویب رسید.همچنین در ادامه جلسه ماده واحده جایگزینی “درس دانش خانواده و جمعیت” به جای “درس جمعیت و تنظیم خانواده” به تصویب رسید.