خرید النگو سروش۱۱۱همان کهریزک نیست

مدیرکل زندان های استان تهران درباره اظهارات حیدری فر از متهمین دادگاه کهریزک گفت : وی با مصاحبه بایکی ازروزنامه ها ازدستور دادگاه تخطی کرده واظهاراتی کذبی داشته است.سروش ۱۱۱همان کهریزک معروف نیست.به گزارش خبرگزاری تسنیم،سلیمانی با اعلام مطلب فوق اظهارداشت: پس از وقایع سال 88 و نظر شورای عالی امنیت بنای غیراستاندارد بازداشتگاه کهریزک تخریب و بازداشتگاه سروش 111 توسط نیروی انتظامی با رعایت موارد مورد نظر و تحت نظارت سازمان زندان‌ها ساخته شد.تامبرده افزود:پس از آن مسئول مربوطه بازداشتگاه نیز طی ابلاغ شماره 205/2/20587 مورخ 88/11/21 از سوی این اداره کل مشغول به کار شده است و به عنوان یک بازداشتگاه جدید التاسیس در زمره مراکز تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار گرفته است و محل مذکور هیچ ارتباطی با بازداشتگاه کهریزک سابق ندارد لذا همان بازداشتگاه کهریزک نیست.سلیمانی خاطر نشان ساخت:طبق دستور دادگاه ،به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شدم بود وتوضیحاتی را ارائه نمودم  و لیکن آقای حیدری فرد بر خلاف نظر دادگاه مبنی بر غیرعلنی بودن محکمه ،به صورت گزینشی و کوتاه برخی مکاتبات موجود در دادستانی وقت تهران را منتشر و در این رابطه ادعاهایی را مطرح کرده است در حالیکه در اسناد منتشر شده تصریح شده است چنانچه اشکالات موجود در محل مذکور برطرف شود به عنوان بازداشتگاه تحت نظارت سازمان قرار خواهد گرفت که متاسفانه هیچ گاه اشکالات مرتفع نشد و در مکاتبات بعدی این اداره کل به آقای حیدری فر که ایشان از ارائه آن اجتناب کرده است به این موضوع صراحتا اشاره شده است.مدیرکل زندان های استان تهران افزود:بر همین اساس بازداشتگاه کهریزک تحت نظارت این اداره کل نیز قرار نگرفته و موید این ادعا عدم صدور ابلاغ برای مسئول بازداشتگاه مذکور از سوی اداره کل زندان‌های استان تهران در آن مقطع زمانی است،‌ این موضوع در مکاتبات متعدد از سوی این اداره کل وسازمان زندان‌ها تصریح شده و اسناد مربوطه از ابتدا تا انتها در اختیار دادگاه قرار داده شده است.نامبرده افزود:اداره کل زندان‌های استان تهران با احترام و تبعیت از نظر دادگاه در‌خصوص عدم افشای مطالب عنوان شده در جلسه محاکمه از بیان جزئیات دیگر خودداری می‌کند ولیکن در صورت صلاحدید دادگاه اسناد مربوطه از طریق جراید در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.