خرید النگو متهم کيف قاضي را در دادگاه فرانسه سرقت کرد

در عجيب ترين و بي سابقه ترين سرقت تاريخ فرانسه يک متهم در حين دادرسي جيب قاضي دادگاه را زد. به گزارش واحد مرکزي خبر از پاريس اين جلسه دادگاه به درخواست جرالد کارميو که يکي از سارقان معروف و حرفه اي فرانسه است، براي تجديد نظر در حکم وي تشکيل شده بود و در پايان آن هم متهم تبرئه و قاضي پرونده را مختومه اعلام کرد. اما پس از آنکه قاضي اين دادگاه متوجه شد کيف پولش نيست در بازبيني دوربين هاي مداربسته معلوم شد اين متهم با شگرد خاصي کيف پول قاضي را بدون آنکه کسي به آن پي ببرد در همان جلسه دادگاه سرقت کرده است. متهم تبرئه شده به منزل نرسيده دوباره دستگير و براي تحمل يک سال حبس روانه زندان شد.