خرید النگو پاسخ نمازي به لغو بازي ايران و عراق

مربي تيم ملي فوتبال ايران مي‌گويد علي کفاشيان اصراري براي انجام بازي با عمان نداشت اما قرار شد اين بازي برگزار شود. او همچنين مي‌گويد در جريان لغو ديدار ايران و عراق نيست.اميد نمازي که در جلسه امروز کارلوس کي‌روش و علي کفاشيان حضور داشت درباره اين جلسه اظهار کرد: جلسه خوب و مثبتي بود. درباره بازي با عمان هم بايد بگويم که رييس فدراسيون با توجه به صحبت‌هاي کي‌روش اصراري بر انجام اين بازي نداشت اما در نهايت با صحبتهاي انجام شده قرار شد اين بازي برگزار شود.وي در پاسخ به اين سوال که جريان مخالفت فدراسيون فوتبال امارات با برگزاري ديدار ايران و عراق در دوبي چيست،‌ به ايسنا گفت: من در جريان نيستم و شما بايد اين موضوع را از فدراسيون فوتبال پيگير باشيد.