خرید النگو اطلاعيه شماره 2: مياندوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري

به آگاهي مردم شريف ايران اسلامي مي رساند انتخابات
چهارمين مياندوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در استانهاي آذربايجان غربي و
كهگيلويه و بويراحمد در روز جمعه مورخ 24/3/1392 همزمان با انتخابات يازدهمين دوره
رياست جمهوري برگزار خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ اطلاعيه شماره
2 ستاد انتخابات كشور در خصوص چهارمين مياندوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري
در استانهاي آذربايجان غربي و كهگيلويه و بويراحمد صادر شد.

بنا بر اين گزارش، متن كامل اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات
كشور بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلاعيه شماره (2)

به آگاهي مردم شريف ايران اسلامي مي رساند انتخابات
چهارمين مياندوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در استانهاي آذربايجان غربي و
كهگيلويه و بويراحمد در روز جمعه مورخ 24/3/1392 همزمان با انتخابات يازدهمين دوره
رياست جمهوري برگزار خواهد شد.

داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصاً يا بوسيله
نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد مي توانند از روز پنج شنبه

مورخ 15/1/1392 تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ
21/1/1392 جمعاً به مدت هفت روز در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا
وزارت كشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عكس دار، چهارنسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه
و دوازده قطعه عكس 4×6 ، ضمن تكميل پرسشنامه اعلام داوطلبي نسبت به ثبت نام خود اقدام
نمايند.

شايان ذكر است داوطلبان محترم براساس ماده 3 قانون انتخابات
مجلس خبرگان رهبري بايد داراي شرايط زير باشند:

الف – اشتهار به ديانت
و وثوق و شايستگي اخلاقي

ب – اجتهاد در حدي
كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري
، را تشخيص دهد .

ج – بينش سياسي و
اجتماعي و آشنايي با مسائل روز .

د – معتقد بودن به
نظام جمهوري اسلامي ايران .

ﻫ – نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي

تبصره 1 – مرجع
تشخيص دارا بودن شرايط فوق ، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند .

تبصره 2 – كساني
كه رهبر معظم انقلاب – صريحاً و يا ضمناً
– اجتهاد
آنان را تأييد كرده باشد ، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت
.

تبصره 3 – ضرورت
ندارد كه نمايندگان ، ساكن و يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند .

ستاد انتخابات كشور