خرید النگو اطلاعيه شماره 3: زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي انتخابات مياندوره اي مجلس

ثبت نام از داوطلبان
نمايندگي اولين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در چهار حوزه انتخابيه:
1- دماوند و فيروزكوه 2- تنكابن، رامسر و عباس آباد 3- تويسركان 4- ايلام ، ايوان،
شيروان چرداول، مهران و ملكشاهي از روز شنبه مورخ 17/1/1392 تا پايان روز جمعه مورخ
23/1/1392 جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد.

به گزارش پايگاه
اطلاع رساني وزارت كشور؛ اطلاعيه شماره 3 ستاد انتخابات كشور در خصوص اعلام زمان ثبت
نام از داوطلبان نمايندگي اولين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در چهار
حوزه انتخابيه 1- دماوند و فيروزكوه 2- تنكابن، رامسر و عباس آباد 3- تويسركان 4- ايلام
، ايوان، شيروان چرداول، مهران و ملكشاهي صادر شد.

برابر مفاد اين
اطلاعيه؛ ثبت نام از داوطلبان نمايندگي در اين 4 حوزه انتخابيه از روز شنبه مورخ
17/1/1392 تا پايان روز جمعه مورخ 23/1/1392 جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد.

متن كامل اطلاعيه
شماره 3 ستاد انتخابات كشور بدين شرح است :

بسم الله الرحمن
الرحيم

اطلاعيه شماره
(3)

به آگاهي عموم
ملت شريف ايران ميرساند ، ثبت نام از داوطلبان نمايندگي اولين مياندوره اي نهمين دوره
مجلس شوراي اسلامي در چهار حوزه انتخابيه: 1- دماوند و فيروزكوه 2- تنكابن، رامسر و
عباس آباد 3- تويسركان 4- ايلام ، ايوان، شيروان چرداول، مهران و ملكشاهي از روز شنبه
مورخ 17/1/1392 تا پايان روز جمعه مورخ 23/1/1392 جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد
آمد . لذا داوطلبان مي توانند به منظور اعلام داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه
داشتن مدارك ذيل به ستاد انتخابات كشور، فرمانداريهاي مراكز حوزه¬هاي انتخابيه،
سفارتخانه¬ها يا كنسولگري¬ها يا
نمايندگي¬هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در
خارج از كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم ثبت نام نمايند.

مدارك الزامي جهت
ثبت نام و اعلام داوطلبي:

1- اصل كارت ملي
و سه نسخه تصوير آن.

2- اصل شناسنامه
عكسدار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن .

3- ده قطعه عكس
جديد 4 × 3 (ترجيحا با زمينه روشن) .

4- اصل و تصوير
آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه معتبر باشد .

5- اصل و تصوير
گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي
موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي .

6- اصل و تصوير
برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت
وظيفه عمومي .

شايان ذكر است،
به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام
بايد داراي شرايط زير باشند :

1- اعتقاد و التزام
عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .

2- تابعيت كشور
جمهوري اسلامي ايران .

3- ابراز وفاداري
به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .

4- داشتن مدرك
تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن .

5- نداشتن سوء
شهرت در حوزه انتخابيه .

6- سلامت جسمي
در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي .

7- حداقل سن سي
سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .

تبصره 1- داوطلبان
نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام ، مذكور در بند
(1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند .

تبصره 3 ـ هر دوره
نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب
مي شود .

بر اساس قانون
تفسير ماده (28) كه در تاريخ 12/5/1390 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مدرك معادل
تحصيلي در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

در ضمن به استناد
تبصره 2 ماده 9 قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك
حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند . در غير اينصورت نامزدي آنان كلاً باطل و از شركت
در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي گردند .

همچنين به استناد
ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي
انصراف خود را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور اعلام نمايند و عدول
از انصراف نيز پذيرفته نمي شود.

ستاد انتخابات
كشور